Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego” organizowanej przez Wydział Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się w dniach 28 – 29 września 2015 roku w Łodzi.

Wydział Zarządzania UŁ jest partnerem w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, którego realizacja kończy się w październiku bieżącego roku. Ponad dwuletnia współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru całego kraju pozwoliła nie tylko poszerzyć wiedzę na temat problemów i sukcesów tych instytucji, ale skłoniła też do refleksji na temat uwarunkowań sprawności działania samorządów. Pragniemy zatem podzielić się z Państwem doświadczeniami, przemyśleniami oraz przykładami dobrych praktyk zarządczych stosowanych w jednostkach samorządowych.

Do uczestnictwa w konferencji zachęcamy zarówno przedstawicieli samorządu terytorialnego, jak i badaczy zajmujących się zarządzaniem w administracji publicznej.

Problematyka konferencji:

Celem konferencji jest transfer wiedzy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a światem nauki, szczególnie w zakresie następujących zagadnień:

  • modernizacji procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • procesów planowania w obszarach funkcjonalnych;
  • innowacji w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego.

Zachęcamy do przygotowania wystąpień na wyżej wymienione tematy.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski – Przewodniczący

Prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz

Prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska

Dr hab. Joanna Cewińska

Dr Justyna Danielewicz

Pragniemy poinformować, że konferencja jest współsfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, Zadanie 1. „Modernizacja procesów i technik ZZL w jst”, Zadanie 3 „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych” i Zadanie 6 „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego”.